Společenství čistých srdcí

Aby se na to nezapomnělo....

Kategorie: Pro inspiraci

květiny, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Public Domain Zadarmo p Kterýsi univerzitní profesor se zálibou mluvíval proti církvi sv. a proti kněžím, což studentům dvakrát nebylo milé. Říkával, že brzdí lidskou kulturu, vědu a umění a hatí pokrok. Toto slovo zůstalo neodpustitelně trčet studentům v hlavě, že kněží jsou jen zastánci zaostalosti a rytíři tmy...tak končívaly jeho nepromyšlené kritiky. Zaostalosti! Znali dobře z dějin, že kněží byli vlastně nositelé nejlepší a dávné kultury....

Jednou však jeho výborný a nadaný posluchač měl těchto urážek kněží právě dost, a proto se rozhodl, že pana profesora navštíví soukromě po přednášce.

"Pane profesore", začal zdvořile, "prosím o vysvětlení některých mých vědeckých pochybností." - "Sedněte si milý příteli!- "Pedevším bych rád věděl, jak se nám zachovaly spisy starých klasických autorů. Komu a čemu můžeme děkovat, že se neztratily v takových dobách, jako byly začátkem středověku, kdy barbarské plenění a ničení zaplavilo celý kulturní svět."

"Je známo", odpověděl profesor, "že mniši opisovali klasiky, a tak se zachránila jejich díla před zpustošením." "Jak? Mniši?" - "ano, hlavně benediktíni."

"To je úžasné! Tedy řeholníci? Ti zachránili kodexy? To byla věru nemalá práce! Jistě dostali mnozí i souchotiny od množství prachu v knihovnách, kdy se někteří panovníci neuměli ani podepsat! Opravdu zvláštní, že se těm mnichům chtělo slovo za slovem opisovat: Livia, Caesara Cicerona, Vergilia, Tibula, Ovidia atd. Opravdu? To množství starostlivě opisovaných kodexů, to že by byla práce řeholníků? Vždyť písmena jsou jako namalovaná a ty iniciálky- skutečně umělecká díla! Ale, pane profesore, to asi není pravda, že bychom bez kněží neměli ani Kolumba, Vasco de Gamu?...Říká se, že mnich Fráter Mami roku 1450 nakreslil pověstnou mapu, která v Kolumbovi vzbudila myšlenku vydat se na cestu kolem světa- "To je pravda!"- odpověděl trochu nervózně profesor.

"Ale nezapomeňte, že tu mapu nakreslil právě tak i někdo jiný!" Pravda, pravda, ale nyní si vzpomínám, že kterýsi papež zavedl do aritmetiky arabské číslice místo nevhodných číslic římských." - Ano, byl to papež Silvestr II. Ale to mohl udělat i někdo jiný, jen kněží se tam tlačili!"

"Též jsem slyšel, že kněz vynalezl první dalekohled a první drobnohled. To, myslím, není pravda? Že by to všechno pocházelo jen od kněží? Nemožno!

Ano, je to fakt! Dalekohled vynalezl františkán Roger Bacon, poznamenávám, že Bacon byl moderní mnich!"

"Ještě bych se chtěl na něco zeptat. Galilei přece byl první, který určil, že slunce stojí a země se otáčí?" " "Pravda, že ne, první to učil Koperník! Vlastně se říká, že ani tento kanovník nebyl první, neboť již 100 let předtím témuž učil řezenský biskup Regiomontanus."

"Možná", odsekl nevrle profesor.

"Ještě prosím trochu trpělivosti, pane profesore. Proč ta doba, ve které věda, umění a literatura kvetla, jmenuje se zlatou dobou Lva X? Proč?

"Protože Lev X. byl velkým podporovatelem učenců, umělců a spisovatelů?"

"Ale, jak je to možné, vždyť Lev X. byl, jak vím, papežem!...

"Příteli!" vybuchl rozčíleně profesor, mně se zdá, že jste přišel jen"...

"Abych, rozptýlil pochybnosti...rušivé pochybnosti, pane profesore," odpověděl uctivě akademik. "Směl bych dát ještě několik otázek? Je to pravda, že první obecné školy založil Jan de la Salle?

"Ano, Francouz de la Salle.

"To byl také kněz, dokonce je prohlášen za svatého."

"To mne nezajímá-"

"A to je pravda, že hluchoněmých se ujal Španěl Pedro de Ponce a po něm Francouz Empe? Nestačilo, že mnich Bertholův vynalezl střelný prach, Arazzo Cvido noty a jistý bavorský mnich malbu na skle a jezuita Secchi- Ital- zase spektroanalysu?"

"Příteli, chcete mě pohněvat?"

"Ale, pane proesore!"

"A je to pravda, že hromosvod vynalezl Franklin, neboť před ním už si postavil hromosvod premonstrátský kněz Prokop Diviš?"

"Člověče, což se vám jazyk nestaví?"

"Vidíte, jazyk!" Největší jazykozpytec naší doby- kardinál Mezzofanti ovládl více než 70 řečí a o filologii se začal zajímat už jako mladý kněz. A nejzaostalejším člověkem byl asi kardinál Mai, který odhalil vědeckému světu palimpsest (je rukopis pergamenu, ze kterého bylo původní písmeno vymazáno)?"

"Dost už člověče, kam chcete ještě jít?

"Kam, kterým směrem? To se musím zeptat Gica, který asi před rokem 1500 vynalezl kompas! - Ale to byl taky kněz!

"Příteli, rozohnil jste se..." Proti tomu by pomohla stříkačka- jenže stříkačku vynalezli opět kněží, cisterciáci...Pařížský kapucíni byli od 17. století hasiči Paříže."

"Kdybyste nemluvil duchaplně, vyhodil bych vás ven!"

"Ale kam, pane profesore? Vzpomínám na bratry Montgolfiery, na jejich balón. Ty předstihl jistý mnich, který roku 1720 za přítomnosti celého královského dvora se vznesl do výše, do vzduchu. Vy si utíráte brýle, pane profesore? To je kněžský vynález. Brýle vynalezl dominikán Alexandr Spina. Diváte se na hodinky? Pane, profesore, hodinky? Jsou vynález také kněží. První hodinky sestrojil Gasiodorus...Ale pozoruji, pane, profesore, že jse se vám stal nepohodlným, již jdu! Venku již hoří svítiplynové lampy. Jistě víte, pane profesore, že svítiplyn objevili jezuité. Ale už opravdu odcházím" Jak vidím, zde máte motorku. Ale ten přístroj rovněž sestavil kněz Pantion, už v roce 1845 se vozil na motorce. Doopravdy už jdu, pane profesore! Dobrou noc! Račte však ještě dovolit, pane profesore, abych vás upozornil, že vám brzy vypadne plnící pero, bylo by ho škoda. Aby se tak rozbilo. Alespoň jsme si vzpomněli, že ho sestrojil řeholník, žebravý mnich kapucín. V Itálii se to stalo. A dnes se toto dobrodiní ocitlo v oblibě celého kulturního světa. A co se mi na tom nejvíce líbí je to, že ten řeholník odevzdal svůj vynález světu zdarma. Když mu továrna nabídla alespoň za patent určitou sumu, odmítl to s poznámkou, že nebaží po bohatství, když se ho jednou zřekl. Není-li to již div, který dokáže jen ten, kdo se z lásky k Pánu Bohu obětuje pro bližního? Tací jsou řeholníci, tací jsou kněží, nad tyto na světě není.

Kéž by jich bylo více, viďte, pane profesore!

obrázek, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Public Domain

Sdílet

Související články:
Neposlušná větev (16.09.2020)
Cirkus (02.08.2020)
Osel a vepř (27.06.2020)
Kupec a mnich (14.04.2020)
Řeholnice a malomocní (01.04.2020)
Rozhovor (22.03.2020)
Ďáblův veletrh (27.01.2020)
Účet (15.01.2020)
Koncert (17.11.2019)
Vší silou (11.11.2019)
Pravidlo pěti prstů (04.11.2019)
Řekni to ještě (01.11.2019)
Slzy věčného Otce (20.10.2019)
Bambus (09.10.2019)
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 18. 09. 2019 | 485 přečtení
Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek


Důležité kontakty:
P. Marek Dunda koordinátor SČS, marek@fatym.com
P. Vilém Štěpán, villelmus@seznam.cz, spoluzakladatel iniciativy SČS přijímá do SČS s přesahem za hranice ČR zvlášť Medžugorje.
Tisková mluvčí SČS Jana Julinková (roz. Brabcová)
zástupkyně tiskové mluvčí, na kterou je možné směřovat dotazy:
Anna Bekárková annabekarkova@gmail.com tel.: 736 522 818

phpRS PHP MySQL Apache
Tento web běží na upraveném redakčním systému phpRS.

Vyhledávání
Ubytování v České KanaděKomorníkUbytování KunžakChata rybníkaUbytování větších skupinChata KomorníkChata Jižní ČechyPenzion skupinyChata Česká KanadaPenzion Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníChata na Samotě

Přihlásit se (upravit nastavení)
Zapomenutí hesla
Zrušení účtu

Odhlášení

Registrace nového čtenáře