Společenství čistých srdcí

Eucharistické dialogy

Kategorie: Pro inspiraci

svaté přijímání, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Public Domain Eucharistické dialogy, které na pokračování představíme čtenáři, jsou zápisem poselství, které obdržela rumunská řeholnice v padesátých letech 20. století...

Láska


Mojí touhou, mým životem, jsi Ty, ó Ježíši! Nádherným nebem, láskou, jsi Ty, ó Ježíši! Ušlechtilými milostmi, mým pokrmem jsi Ty, ó Ježíši! Jsi Nejsvětějším Králem, Spasiteli, ó Ježíši! Jsi tajemstvím slávy, ó Ježíši! A zdrojem Lásky, ó Ježíši! Miluji Tě na Tvých oltářích, ó Ježíši! A skrze Tebe miluji Otce, ó Ježíši! Mojí cestou a pravdou jsi Ty, ó Ježíši! Mým Pečovatelem, sladkým Přítelem, jsi Ty, ó Ježíši! Mým pokojem, nebeským darem jsi Ty jediný, který jsi dobrý, ó Ježíši! Mojí řečí, mými sliby, o Ježíši, miluji Tě i v bolesti, ó Ježíši! Adorujícího, trpícího, ó Ježíši! Tak jak mi to o sobě říkáš, ó Ježíši!


Pán Ježíš v Eucharistii

Já, Slovo, Já, Pravda, nazývám Boha prostřednictvím mého milovaného apoštola Jana slovy nejdojemnějšími a nejsrozumitelnějšími: „Bůh je láska“. Proto člověk, který nemiluje, nezná Boha! A naopak: protože láska pochází od Boha, ten, kdo miluje, se narodil z Boha.

V Evangeliu a v Eucharistii vždy kladu důraz na to, že Otec Mne miluje a Já miluji Otce. A současně Eucharistie je nejvíc zřejmým důkazem lásky Boha k lidem. Přeji si, abyste i vy milovali Mne a skrze Mne Otce v tomtéž Duchu Lásky, jak mezi Mnou a Otcem. Toho, kdo Mne miluje v Eucharistii, miluje můj Otec, a přijdeme k němu a budeme u něho pobývat. Jedině tajemství lásky může dovolit nebo porozumět a vycítit, že Bůh je láska. Jak bys mohla milovat Mne, jak se patří, Mne nekonečně velkého, Mne milovat nekonečně, když tvé srdce je takové malé? Miluj Mne v Eucharistii mojí vlastní láskou. Miluj Otce mým Srdcem!

Dávám Ti Ducha Lásky, který přebývá v mém Srdci – a tím způsobem miluješ Mne mojí vlastní láskou a láskou Otce. Abys mohla obětovat celé Svaté Trojici, která je láskou bez hranic, takovou lásku, jaká Jí patří, slož Jí jako oběť Mne samého a moji nekonečnou eucharistickou lásku.

Dej Mi svoje srdce. Uzavírám je ve svém božském Srdci a dávám ti podíl na celé síle mé nevýslovné lásky. Tímto způsobem miluješ Mne a Otce mojí láskou. Tak se naplňuje můj výrok určený Otci: „Otče, Ty je miluješ, tak jak miluješ Mne. Chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se Mnou tam, kde jsem Já, aby láska, kterou Ty mne miluješ, byla v nich a Já v nich.“

Sjednocuj se prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Matky Lásky s mým Srdcem eucharistickým krvácejícím z lásky. Miluj lidi mojí láskou bez hranic v touze prolévat za ně krev ve tvém srdci stejně, jak Srdce mé Matky trpí spolu s mým. Sjednocuj se s láskou celé Církve, s láskou mého náměstka, všech biskupů a kněží, všech zasvěcených Mne sliby, všech věřících, všech andělů, všech bytostí rozumných a milujících ve vesmíru. Miluj mne Láskou svého srdce spolu s nehasnoucím ohněm lásky mého Srdce a mojí lásky, miluj za hříšníky, protože i oni musí dospět k tomu, aby Mne milovali. Obětuj mi také pomíjející lidskou lásku, abych ji povznesl na výšiny lásky věčné.

Obětuj mi také všechno, co ve světě přitahuje lidská srdce a já je vybavím silou lásky Boží, silou odevzdání se, ve spojení s Bohem lásky a s věčným štěstím. Svojí eucharistickou láskou přetvářím úplně také tebe. Dávám ti pokoj srdce. Uspokojuji touhu blízkého setkávání se, lásky a bezmezného odevzdání se.

Kdo touží, ať přijde ke Mně skrytému v Eucharistii a ať pije! Přišel jsem, abych přinesl na zemi oheň prostřednictvím Eucharistie zbrocené krví, a chci, aby hořel. Jak Otec miluje Mne, já miluji vás. Setrvávejte v mojí lásce.

Adorující duše:

Ó Bože lásky v Eucharistii, miluji Tě Tvojí vlastní láskou a skrze Tebe miluji Otce! Tak Bůh miloval svět, že vydal Tebe, svého milovaného Syna, za nás. Stvořil jsi nás z lásky. Vtělil ses z lásky do nás. Ponížil ses a žil jsi s námi z lásky. Dal jsi nám Evangelium a svůj život z lásky. Dovolil jsi, aby Tě ukřižovali a zemřel jsi za nás na kříži z lásky. Činíš všechno z lásky…

V nevyslovitelném přívalu své lásky dal ses nám v Eucharistii, abys uspokojil naši touhu po lásce, ale především, abys nás naučil a uschopnil milovat Otce, Svatou Trojici, která je věčným ohništěm a zdrojem lásky.

Miluji Tě, Ježíši, v Eucharistii, který jsi prolil krev z důvodu nekonečné lásky, kterou nemůže proniknout lidský rozum. Miluji Tě Tvým vlastním Srdcem. Miluji Tě Duchem Svatým lásky, Duchem, ze kterého vytryskla Eucharistie.

V této lásce se sjednocuji s Neposkvrněným Srdcem mojí Matky, zapáleném nebeským ohněm Tvé lásky, sjednocuji se celou Církví, Tvojí věrnou snoubenkou, se Svatým Otcem, se všemi biskupy, kněžími, věřícími, s celým lidstvem a se všemi bytostmi schopnými lásky v celém světě. Miluji Tě jménem těch, kteří Tě milují. Miluji Tě také jménem hříšníků, kteří Tě nemilují, jménem Tvých nepřátel, kteří Tě nenávidí a nenávidí Otce.

Toužím se ztratit ve Tvé lásce, aby všichni Tě znali a milovali. Zvláštním způsobem se sjednocuji s bratry a sestrami Díla Adorace, abychom všichni hořeli Tvojí eucharistickou láskou. Skrze Tebe, milosrdný Ježíši, sladký Spasiteli přítomný v Eucharistii, toužím milovat Otce, Trojici lásky, milovat láskou bez hranic. Otče milovaný Synem, miluji Tě Svatým Duchem Vaší věčné lásky, která přebývá v eucharistickém Srdci Tvého milovaného Syna. Miluji Tě spolu se Srdcem Nebeské Matky, s Církví a všemi lidmi země.

Přijď království Tvé. Nechť přijde království Tvé lásky, nechť přijde do celého světa skrze lásku Eucharistie, jakou budou mít všichni lidé! Drahá Matko eucharistické lásky, sjednoť mne s Tvým milujícím Srdcem a nauč mne milovat Eucharistického Ježíše, a skrze něho milovat Otce, zpívat štěstím a zakusit, jak je šťastné srdce milující věčnou Lásku. Učiň, aby celá moje bytost, celý můj život vydávaly vůni eucharistické lásky Ježíše k Bohu Otci a k lidem. Svatá Matko, učiň ze mne a z mé duše oázu adorující lásky, oběť neustálé adorace, duši dokonale kontemplující podle vzoru Tvojí lásky, o Matko lásky, Matko milosrdenství, Matko zasvěcených duší a těch všech, kteří Tě nazývají Matkou. Miluji Boha nade všechno. Miluji s Tebou, skrze Tebe, vší Tvou láskou, prosím Tě, aby ses slitoval nad lidmi a zapálil láskou ty, kteří zaměřují svojí lásku na věci pomíjivé. Matko, slituj se nade všemi!

monstrance, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Public Domain

Sdílet

Související články:
Nikdo (12.11.2019)
Boží láska (11.11.2019)
Dobrodiní (10.11.2019)
Ideální reakce (09.11.2019)
Zkušenost s Bohem (08.11.2019)
Ostatní (07.11.2019)
Nejdřív se uklidni (06.11.2019)
Pootevřít dveře (05.11.2019)
Nebe i peklo (04.11.2019)
Nejlepší způsob (03.11.2019)
Na posledním soudu (02.11.2019)
Boží svatí (01.11.2019)
Mnozí (31.10.2019)
Nemusíš (30.10.2019)
Nepopírá (29.10.2019)
Svatých apoštolů (28.10.2019)
K prameni (27.10.2019)
Podlamují kolena (26.10.2019)
Povede líp (25.10.2019)
Přednost (24.10.2019)
Boží láska (23.10.2019)
Nenamlouvá hlouposti (22.10.2019)
Když (21.10.2019)
Nenávist (20.10.2019)
Výchova svědomí (19.10.2019)
Útočiště (18.10.2019)
Předháněj se (17.10.2019)
Bohatá odměna (16.10.2019)
Velká ctnost (15.10.2019)
Aby byl Bohem (14.10.2019)
Celý život (13.10.2019)
Evangelium na týden (12.10.2019)
Plná Boží lásky (12.10.2019)
Absolutní pravidlo (11.10.2019)
Nemoc (10.10.2019)
Ženo, díky tobě! (09.10.2019)
Láska a naděje (09.10.2019)
Láskou ve svém srdci (08.10.2019)
Svatá Matko (07.10.2019)
Špatné svědomí (06.10.2019)

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0]

Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 11. 11. 2016 | 1176 přečtení
Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek


Důležité kontakty:
P. Marek Dunda koordinátor SČS, marek@fatym.com
P. Vilém Štěpán, villelmus@seznam.cz, spoluzakladatel iniciativy SČS přijímá do SČS s přesahem za hranice ČR zvlášť Medžugorje.
Tisková mluvčí SČS Jana Julinková (roz. Brabcová)
zástupkyně tiskové mluvčí, na kterou je možné směřovat dotazy:
Anna Bekárková annabekarkova@gmail.com tel.: 736 522 818

phpRS PHP MySQL Apache
Tento web běží na upraveném redakčním systému phpRS.

Vyhledávání
Ubytování v České KanaděKomorníkUbytování KunžakChata rybníkaUbytování větších skupinChata KomorníkChata Jižní ČechyPenzion skupinyChata Česká KanadaPenzion Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníChata na Samotě

Přihlásit se (upravit nastavení)
Zapomenutí hesla
Zrušení účtu

Odhlášení

Registrace nového čtenáře