Společenství čistých srdcí

"Mnohé máš vytrhnout z rukou ďábla" - část 1.

Kategorie: Zajímavé

obrázek, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Public Domain Mystici a stigmatici jsou zvláštním darem pro církev a celé lidstvo. Bůh přes jejich život mimořádným způsobem oslovuje svědomí lidí a volá jejich k obrácení a pokání...

Jednou z velkých soudobých mystiček a stigmatiček je sestra Wanda Boniszewská (1907 - 2003) z Kongregace sester od andělů. Je to neobyčejná postava, vyvolená Bohem, aby - podobně jako Marta Robinová a jiní stigmatici našich časů - vydala svědectví hrdinné oběti zadostiučinění Bohu za zlobu světa.

Zrození povolání
Wanda Boniszewská se narodila v roce 1907 ve zbožné zemanské rodině nedaleko Vilna. Její dědeček ztratil po lednovém povstání majetek a až jeho syn za peníze vydělané těžkou prací v Americe koupil 50 ha půdy ve vesnici Nová Kamionka u Novogrudku. Matka Wandy byla Židovka, kterou si adoptovala polská katolická rodina, a která se postarala i o její náboženskou výchovu. Jako šestnáctiletá přijala křest, přičemž si vědomě vybrala katolické náboženství. František a Helena Boniszewski měli jedenáct dětí; v jejich domácnosti vládla velmi nábožná atmosféra, vzájemná pomoc, úcta k práci a láska k vlasti.

Wanda již v mladém věku zatoužila zasvětit se Bohu v řeholi. Když měla šestnáct let, přihlásila se do nové Kongregace sester od andělů, kterou krátce předtím založil arcibiskup Vincent Kluczynský. Byla to skrytá, bezhábitová kongregace, která měla za úkol pomáhat kněžím v pastorační práci. Wanda nebyla přijata pro příliš nízký věk. Doporučili jí, aby si ukončila základní školu a udělala roční hospodářský kurz. Nakonec byla Wanda přijata do Kongregace sester od andělů v roce 1926. Wanda si přinesla do řeholního společenství velmi intenzivní vnitřní život, obohacený mystickými zkušenostmi.Očima duše vídala Ježíše během mší svatých. Přimlouval se jí, předpověděl těžkou cestu oběti, čekal na její ochotu přijmout tuto cestu: "Tvůj život bude na kříži. Probuď se, aby si z něj nescházela, protože nepřítel si připravuje vojsko. "Tato slova slyšela, když ještě žila v rodičovském domě. Později se opakovaly. Od dětství se jí stávalo, že při pohledu na něčí utrpení či nemoc prosila Ježíše, aby ho směla přijmout na sebe - a tak se i dělo.

Cesta na horu ukřižování
V řeholním životě se mystické zážitky sestry Wandy začínaly množit. Ježíš Kristus stále zřetelněji zjevoval své vyvolené, co od ní očekává: "Úplně se mi odevzdej." A jindy: "Mám záměr udělat z tebe oběť." Mladičká řeholnice poslouchala slova Milovaného s největší pokorou, ačkoli ne bez úzkosti.

Největší neklid a zmatek v její duši vyvolával pocit, že Ježíšovy požadavky nebude moci splnit v Kongregaci, do které vstoupila. Začala hledat klauzurní, kontemplativní rád, zaměřený na modlitbu a askezi. Ale Ježíš jí dal porozumět, že ji chce mít právě v Kongregaci sester od andělů: "Chci, aby si tuto oběť udělala pro mě a zůstala zde. Dám ti milost vytrvat. "A když ještě přemýšlela o odchodu do řehole sester benediktinek, zaslechla zřetelný hlas:" Zůstaň zde, pokud miluješ ukřižovaného Ježíše. "A tehdy odpověděla:" Dobře. V den obláčky ve Vilně jí Ježíš řekl: "Chci, abys byla ukřižována za ty, kteří nechtějí znát kříž, a zvláště tě chci ukřižovat za ty, kterým hojně uděluji milosti."

Pro sestru Wandu se velkou pomocí, kterou jí Ježíš předpověděl, stali její zpovědníci. Oni jí přikázali zapisovat Ježíšova slova, díky čemuž dnes můžeme znát duchovní příběh mystičky. Její poznámky dělané z poslušnosti a předkládány zpovědníkem, kteří je pozorně zkoumali, jim objasnily důležitost poslání jejich penitentky.

Sestra Wanda stále lépe chápala, proč pro ni Ježíš vybral kongregaci věnující se pomoci knězem. Právě o tuto pomoc, ale na mnohem vyšší úrovni, Ježíši šlo. Nestačí totiž jen zastupovat kněze při vyučování náboženství, pracovat na faře nebo farním úřadě, ale je nezbytné podporovat kněžské povolání stálou modlitbou a obětí. Ježíš mnohokrát vysvětloval sestře Wandě, v čem má tato pomoc spočívat: "Chci, abys trpěla pro mě. Vyvolil jsem tě jako zadostiučinění za urážky, kterých se mi dostává od duší, které jsou mi zasvěcené ... Všechny milé i bolestné chvíle máš obětovat za kněze a řehole ... Chci se nasytit touhou po svatosti v duších, které jsou mi zasvěcené ... Já, Ježíš , v této hostii jsem na tebe čekal a přináším ti hodně lásky. Předávám ti roli vytrhnout duše kněží z rukou našeho nepřítele. Dítě moje, já umírám a budu umírat, dokud se kněz nenavrátí z bludné cesty. Chci, abys mi byla potěšením v tomto umírání. Máš konat zadostiučinění tak dlouho, jak já chci. Nejvíce trpím od nerozhodných duší, které snadno scházejí na bludné cesty. Vidíš, mým umíráním jsou hříchy celého světa a ty pociťuješ pouze jejich maličkou část."

kříž, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Public Domain Zadarmo pre


Spolu na kříži
Tento podíl na Ježíšově utrpení nabírala stále konkrétnější podobu. Sestra Wanda nejprve začala pociťovat bolest na místech Spasitelových ran, co se stávalo někdy během mše, během křížové cesty, na první čtvrtky a pátky měsíce. Vnější stigmata se staly viditelné v roce 1934. Wanda je pečlivě ukrývala až do chvíle, kdy si jich sám všiml její zpovědník Tadeusz Makarewicz. Krátce nato si rány a množství jiných znaků, jakými byly modřiny od bičování či poranění hlavy, všimla sestra Rozália, ošetřovatelka sestry Wandy. Jelikož věděla, jak moc stigmatičce záleží na diskrétnosti, sama prala její obvazy, ošetřovala ji a starala se o ni.

Stigmata sestry Wandy byly účastí na oběti za kněze a řehole. Ježíš jí mnohokrát vysvětloval, že zvlášť miluje jemu zasvěcené duše, že jsou mu nejblíže a že trpí, když ho nenásledují - ale je k nim vždy nesmírně milosrdný.Sestra Wanda velmi dbala o to, aby o její mystických zážitcích nevěděl nikdo kromě její zpovědníků a představených; obávala se, že v opačném případě upadne do pýchy. Když dostala stigmata, přestala chodit na návštěvy domů. Měla tichou dohodu s milovaným Spasitelem, že dary, které od něj dostala, nebudou odhalené nepovolaným očím.

Snažila se co nejlépe si plnit všechny své povinnosti v řeholním domě, pomáhat lidem, věnovat se zcela dětem, které učila náboženství (její žákům byl kromě jiných i pozdější kardinál Henryk Gulbinowicz), přemáhat se a prokazovat poslušnost sestrám, provádět nepříjemné a namáhavé práce. Pouze z pokory a poslušnosti zapisovala slova, která slyšela od Ježíše, a své mystické zkušenosti, protože to vyžadovaly její zpovědníci.

Horlivá oběť sestry Wandy za kněze a řehole vyvolala reakci zlých duchů. Řeholnice měla falešné vidění a rozhovory, vybízející ji k zoufalství a sebevražedné myšlenky. Tehdy se v duchu utíkala pod plášť Panny Marie. Dvakrát prožívala muka dušení se a zoufalství kvůli spoutání hrubými provazy, ze kterých se nemohla vyprostit. Až příchod kněze a exorcismus, který provedl, ji vysvobodili z tohoto mučení. Později se ukázalo, díky poznání, které dostala, že přijatým utrpením zachránila dva kněze od sebevraždy oběšením.

modlitba, zdroj: www.pixabay.com,  CC0 Public Domain Volné p


Zdroj: www.modlitba.sk + Milujte sa! č. 12/2009, autor: Teresa Tyszkiewicz,

Sdílet

Související články:
"Mnohé máš vytrhnout z rukou ďábla" - část 2. (27.01.2020)
"Mnohé máš vytrhnout z rukou ďábla" - část 3. (02.01.2020)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 22. 01. 2020 | 266 přečtení
Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek


Důležité kontakty:
P. Marek Dunda koordinátor SČS, marek@fatym.com
P. Vilém Štěpán, villelmus@seznam.cz, spoluzakladatel iniciativy SČS přijímá do SČS s přesahem za hranice ČR zvlášť Medžugorje.
Tisková mluvčí SČS Jana Julinková (roz. Brabcová)
zástupkyně tiskové mluvčí, na kterou je možné směřovat dotazy:
Anna Bekárková annabekarkova@gmail.com tel.: 736 522 818

phpRS PHP MySQL Apache
Tento web běží na upraveném redakčním systému phpRS.

Vyhledávání
Ubytování v České KanaděKomorníkUbytování KunžakChata rybníkaUbytování větších skupinChata KomorníkChata Jižní ČechyPenzion skupinyChata Česká KanadaPenzion Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníChata na Samotě

Přihlásit se (upravit nastavení)
Zapomenutí hesla
Zrušení účtu

Odhlášení

Registrace nového čtenáře