Společenství čistých srdcí

Seminář k výhradě svědomí

Kategorie: Bylo

Tato akce, organizovaná Institutem bioetických studií, se konala 14. dubna 2001 v Praze v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Praze.

K uskutečnění tohoto semináře přispělo mimo jiné i mnoho příběhů od různých lidí a z rozmanitých prostředí, ale v jádru s tím samým problémem - střet zaměstnance se zaměstnavatelem (v některých případech též studenta nebo jeho rodičů s vyučujícím) pro výhradu svědomí a často pak následky z toho plynoucí. Nemusím chodit daleko, abych uvedla konkrétní příklad. V závěru svého studia na farmaceutické fakultě jsem byla informována o potenciálně abortivním účinku každé hormonální antikoncepce a tím vystavena otázce, jak se k jejímu vydávání v lékárně (kde jsem již měla domluvené místo) postavit. Když jsem se (po určitém vnitřním boji, ještě před promocí) rozhodla nenarozený život chránit a nadřízeným dodatečně oznámila své rozhodnutí antikoncepci pro výhradu svědomí nevydávat, došlo k okamžitému zrušení mé pracovní smlouvy. Později sice byla má výhrada svědomí již respektována, čož velmi oceňuji, ovšem stále víc jsem si přála, aby i moji věřící kolegové v takových případech někde nalezli oporu. A nejen oni. Koho všeho se týká výhrada svědomí, která je obsažena v Rezoluci Rady Evropy (přijatá ve Štrasburku 7. října 2010), Evropské Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, ale v českých zákonech dosud ne:

Advokát zastupující stranu sporu, o níž je přesvědčen, že je v neprávu.
Lékař vykonávající potrat.
Zaměstnanec reklamního průmyslu propagující výrobky, příčící se jeho svědomí.
Úředník oddávající páry stejného pohlaví.
Soudce soudící kauzu, v níž by měl vynést rozsudek odporující spravedlnosti.
Farmaceut prodávající abortivní antikoncepční prostředky.
Zaměstnanec pracující ve sváteční den.
Tiskař produkující materiály pornografického či jinak závadného charakteru.
Novinář píšící manipulativní článek.
Obchodník prodávající výrobky příčící se jeho svědomí.
Herec vystupující v představeních odporujících dobrým mravům.
Zaměstnanec odvádějící nekvalitní práci v zájmu snížení nákladů zaměstnavatele.A jak probíhal samotný seminář, který hodnotím velmi pozitivně, stejně jako účastníci a pořadatelé, se kterými jsem měla možnost mluvit? Asi pět desítek účastníků (ze sféry zdravotnické, právnické, mediální, církevní atd.) přivítali pan poslanec Marek Benda (ODS) a paní poslankyně Helena Lagšádlová (Top 09), která citovala ze spisu sv. Tomáše Akvinského "O svědomí": "Zdá se mi, že svobodné rozhodování a svědomí je totéž." Pak už následoval první blok odborných příspěvků (každý v rozsahu cca 15-20 minut, některé též doplněny počítačovou prezentací). Judr. Lucia Madleňáková z Právnické fakulty UP promluvila na téma "Výhrada svědomí jako součást svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání", přičemž podotkla, že výhrada svědomí není vázána jen na náboženství a že je nutné zkoumat každý případ ad hoc. Uvedla též výhody a nevýhody možnosti úpravy výhrady svědomí formou judikatorní (ad hoc, reakce na společenskou situaci, ale menší stálost a vysoké nároky na soudce) a legislativní (mantinely pro osoby, podklad pro soudy, ale zase větší obecnost). Dále hovořili doc.Mag.phil.Dr.iur. Harald Christian Scheu, Ph.D. z Právnické fakulty UK o ochraně svědomí z pohledu mezinárodní ochrany lidských práv a Mudr. Anna Záborská, poslankyně Evropského parlamentu, na téma Výhrada svědomí na Slovensku. Tato přednášející zmínila předsudky, týkající se rozsahu a důsledků uplatnění výhrady svědomí, jako je strach z toho, že nikdo nebude chtít pracovat ve sváteční dny, a že přestanou hladce fungovat některé zdravotnické provozy. Podotkla též, že větší prostor pro svobodu se musí stát společným zájmem a nesmí být chápán jako výhoda pro určitou skupinu lidí. Jako čtvrtý promluvil můj kolega farmaceut Mgr. Jaroslav Duda na téma "Výhrada svědomí v praxi z pohledu lékárníka", přičemž uvedl, že řády České lékařské, lékárnické a stomatologické komory výhradu svědomí umožňují, pokud je zaručena návaznost výkonu prostřednictvím jiného pracovníka.
Po přestávce následoval druhý blok odborných příspěvků. Mudr. Ondřej Sláma, PhD. z Masarykova onkologického ústavu hovořil na téma "Výhrada svědomí v praxi z pohledu paliativní péče". Zde se vynořuje mnoho etických dilemat o přiměřeném rozsahu péče, rozdílů hodnocení mezi lékaři, pacienty, zdravotními sestrami a příbuznými a bohužel též otázka eutanázie. Dále mluvil Mgr. Jakub Kříž z Vysoké školy Cevro Institut o výhradě svědomí jako novém prvku v českém právním řádu a vyzdvihl též problém právo versus povinnost. Jako poslední přednášející vystoupil Mudr. Roman Joch, který je poradcem premiéra pro lidská práva a zahraniční politiku, s příspěvkem "Zakotvení institutu výhrady svědomí v politické filosofii". Hovořil též o občanské neposlušnosti, jejích příčinách a následcích. Přednášku uzavřel slovy, že hrozba občanské neposlušnosti z důvodu výhrady svědomí je pro stát silnou motivací k uzákonění výhrady svědomí.
Po tomto posledním příspěvku byl představen možný návrh zákona o výhradě svědomí. Pak už se rozproudila živá, ale zároveň naprosto pokojná diskuse - připomínky k jednotlivým příspěvkům, dotazy, odpovědi na ně a další reakce. Celá akce trvala asi 4 hodiny. Velký dík patří organizátorům, všem přednášejícím i zúčastněným, zejména zmíneným poslancům. Škoda, že se jich nemohlo zúčastnit více, ale i tak věřím, že na ně tato akce udělala kladný dojem a výhrada svědomí vejde i v naše zákony. Tak bych chtěla poprosit, abyste na to též pamatovali ve svých modlitbách. Myslím, že se tyto věci více či méně dotýkají každého z nás.
Sdílet

Související články:
Zveme na pochod pro život 2015 (06.03.2015)
Výsledek hlasování o návrhu zprávy k reprodukčnímu zákonu (25.10.2013)
Kurz symptotermální metody PPR (Kurz STM PPR) (30.04.2013)
Poradna pro ženy a dívky CENAP (23.04.2013)
Video - tak to je (26.03.2013)
Dopis ministru zdravotnictví a ústavu na kontrolu léčiv (26.03.2013)
Prosba:ZACHRAŇME ŽIVOTY POČATÝCH DĚTÍ! Napište email! (26.03.2013)
Podpořte petici proti registraci přípravku RU - 486 (Mifegyne) (17.03.2013)
Odvahu k životu - průvod centrem Brna (18.06.2012)
Když každý zpovědník říká něco jiného... (28.02.2012)
Průvod Odvahu k životu (27.12.2011)
Kruciáta (20.06.2010)
Prosba a možnost pro bezdětné páry (20.06.2010)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Autor: Míša Klímová | Vydáno dne 17. 04. 2011 | 3933 přečtení
Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek


Důležité kontakty:
P. Marek Dunda koordinátor SČS, marek@fatym.com
P. Vilém Štěpán, villelmus@seznam.cz, spoluzakladatel iniciativy SČS přijímá do SČS s přesahem za hranice ČR zvlášť Medžugorje.
Tisková mluvčí SČS Jana Julinková (roz. Brabcová)
zástupkyně tiskové mluvčí, na kterou je možné směřovat dotazy:
Anna Bekárková annabekarkova@gmail.com tel.: 736 522 818

phpRS PHP MySQL Apache
Tento web běží na upraveném redakčním systému phpRS.

Vyhledávání
Ubytování v České KanaděKomorníkUbytování KunžakChata rybníkaUbytování větších skupinChata KomorníkChata Jižní ČechyPenzion skupinyChata Česká KanadaPenzion Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníChata na Samotě

Přihlásit se (upravit nastavení)
Zapomenutí hesla
Zrušení účtu

Odhlášení

Registrace nového čtenáře