Společenství čistých srdcí

Žít čistotu je možné!

Kategorie: Svědectví

Velehrad 2008 Svědectví Ivany a Philips Foretic.

Žít čistotu je možné! Svědectví Ivany a Philips Foretic Ivana a Philipp – novomanželé - dva měsíce po svatbě, promluvili na festivalu mládeže v Medjugorje o své zamilovanosti a předmanželské čistotě. Dosvědčují, že opravdová láska není bez obětí.

Ivana: Jsme čerstvý, šťastný manželský pár. Jmenuji se Ivana, jsem učitelka dějepisu a fonetiky a nyní prožívám poslední rok svých teologických studií. Philipp a já pracujeme společně ve farnosti s mladými a vedeme Camps. Dnes jsme přišli, abychom podali svědectví o čistotě, která trvala 6 roků a také dnes trvá.

Ten, kdo žije čistotu, není tím, který se zamyká v pokoji.
Philipp: naším svědectvím vám chceme pomoci pochopit, co to znamená, být mladým člověkem, který je schopen čistotu uchovat a dbát morálních hodnot, zákonů a pravidel, které nám Bůh dává. Není to někdo, kdo se doma zamyká, kdo je snaživec nebo starý – já jsem toho opakem. Jsem Philipp Foretic, absolvent architektury v Zagrebu. Byl jsem dříve krátce v politice a hraji na bicí v jedné známé a velice populární křesťanské skupině. Během doby, když jsme se s Ivanou spřátelili, mluvili jsme hodně na téma čistota a mnozí se nás ptali: „Jak si můžete být jisti, že to vydržíte?“ Byli jsme také často kněžími dotazování, zda bychom mohli před mladými podat svědectví, že žijeme čistotu. Když se o tom svědčí před jinými lidmi, dává Bůh člověku ještě větší sílu a radost, žít spolu v čistotě.

Ivana: Nechceme vám jen vyprávět o předmanželské čistotě, nýbrž o čistotě každého z nás. Jsem přesvědčena, že jsou zde lidé, manželé, žijící ve vztahu, žijící v řádu nebo kněží, lidé, kteří se ještě nenašli a ještě čekají na duši, která k nim patří. My jsme spojeni jednou věcí: touhou po čistotě ve vztahu. Přece moje a Philippova zkušenost ukazuje, že lze stěží udržet vztah, když není žádná osobní čistota, to znamená osobní rozhodnutí pro čistotu, také už dříve než jste našli osobu, se kterou chcete sdílet život. Prvním krokem k tomu je rozhodnutí pro Boha a rozhodnutí pro modlitbu, neboť z toho vychází každé jiné rozhodnutí: rozhodnutí pro práci, pro čistotu, pro manžela, pro radost, pro uzdravení – vše přichází ze spojení s živým Bohem, který je zde mezi námi. Moje zkušenost byla taková, že jsem již v sedmé třídě dostala podnět pro čistotu. Nerozhodla jsem se jen „tak, zůstanu teď čistá“, nýbrž u nás v domě byl obdivuhodný obraz svatební hostiny v Káně. Čistota té nevěsty mě tak zaujala, neboť jsem cítila, že z ní pramení radost, požitek. Když jsem toto rozhodnutí učinila, byla jsem naplněna velkou radostí.

Snad mne bude milovat a přijme úmysl žít v čistotě.
Ale měla jsem také strach: je vůbec na tomto světě mladík, který by chtěl žít čistotu ve vztahu? Myslela jsem, ano snad se přece někdo někde objeví… Snad bude tolerantní a přijme mě. Snad mne bude milovat a potom to přijme. Začala jsem se modlit za manžela. Modlila jsem se a modlila. A mohu říct, že jsem se tím přáním zabývala už v době střední školy. Všechny holky měly přítele. Ale já jsem řekla: Ten správný nebo žádný! Nechtěla jsem zblbnout, a když jsem viděla, že by to nefungovalo, věděla jsem hned, že je to marné. Znáte ten příběh, kde se říká, když chcete na moře, vlezte do člunu a kolébejte stále sem a tam, protože do zítřka musíte najít cestu. Byli jste celou noc na cestě a zjistíte, že jste člun neodvázali. To může být zlé, protože jste nedosáhli svého cíle – především my ženy, které se modlíme za toho správného. Neboť potom vidíme v každém muži potenciálního manžela. To není dobré. Pochopila jsem to v době mých středoškolských studií a tohoto přání jsem se zřekla. Po té co se modlíte za nějakého přítele, případně nějakého manžela, upustíte od tohoto přání. Řeknete: Bože, je to ve Tvých rukou. Děkuji Ti za něj. Já vím, Pane, že pro mě najdeš to nejlepší.

Učiň důležitá rozhodnutí a drž se jich.
Philipp: Dříve než jsem si Ivanu pro sebe vysnil, byl jsem takový jako všichni. Ano, měl jsem mnoho přítelkyň, které se do mě zamilovaly, ale pocházím z rodiny, kde se osoby ctí a morální hodnoty chrání, a já jsem toho nechtěl využívat. Řekl jsem, když se poprvé zamiluji, tak správně, až po uši, pak s ní chci chodit. Líbilo se mi mnoho žen, ale já jsem se chtěl docela jednoduše správně zamilovat. Ale dřív než jsem potkal Ivanu, asi před deseti lety, rozhodl jsem se, následovat Ježíše v pravdě. Jako mnozí mladí vyzkoušel jsem i já život, alkohol, cigarety. V jedné skupině mladých jsem pak poznal pravdu, kterou od nás chce Ježíš, a rozhodl jsem se žít v pravdě. Hned mi bylo jasné, že se musím rozhodnout v důležitých věcech, a že se musím těchto rozhodnutí také držet. Za prvé: Musím se zříct všech neřestí, které mě poskvrňují. Za druhé se musím rozhodnout pro osobní čistotu. To bylo dlouho před tím, než jsem snil o děvčeti. Rozhodl jsem se pro osobní čistotu. Chtěl bych vám říct, jaká představa mi při tom pomohla: Ptal jsem se, když Bůh, který stvořil celou zemi i mě, stvořil také sexuální pud, proč mě potom zakazuje ho zažít? Proč mám zachovávat nějakou čistotu pro nějakou osobu až do manželství? Co je vlastně manželství? Všechno má svůj čas.

Všichni mladí se tak ptají, ptal jsem se i já a pochopil jsem: Bůh stvořil ruce a nohy, abychom je používali, např.: hráli na kytaru nebo na bicí, utíkali, chodili, tancovali, lezli na hory. Avšak dostali jsme je už jako dítě v mateřském lůně. Jde dítě svýma nohama, sotva že se narodí? Spadlo by jako jablko ze stromu. Musí se učit běhat. Co se děje před tím? Nejdřív leží na zádech, potom leze, pak jde trochu s mámou nebo s tátou a teprve potom, až má pocit jistoty, se pustí mámy nebo táty a jde samo. Neumí stále ještě utíkat. Zprvu jen jde pomalu. Na tomto příkladu jsem pochopil, že Bůh stvořil každou jednotlivou buňku v našem těle, každou myšlenku, náš mozek,... Pochopil jsem, že určil sexualitu a také pud pro nějaký čas, který ON stvořil. To první, na co jsem se zeptal Ježíše, bylo: Kdy je tento čas? Jsem logicky myslící člověk, studuji stavebnictví a architekturu, chtěl jsem tedy všechno logicky pochopit. Ptal jsem se tedy: „Bože, proč Tě nemám následovat, mého Stvořitele? „Já sám nevím, jak mohu žít šťastně, já jsem se nestvořil. Můj Stvořitel však ví, proč mě stvořil a jak mohu být tím nejšťastnějším mužem na zemi. Řekl jsem mu: „Bože, rozhodnu se pro Tebe“, ale také jsem pochopil, že k tomu mám dodržovat čistotu, že Bůh ji stvořil na určitou dobu, pro manželství, a to se mi zdálo velice logické, to jsem uměl pochopit. Boží požehnání, svátost je velká síla a moc, něco obdivuhodného. Mohu to těžce vysvětlit. Děvčata jsou citlivější a prožívají snad intenzivněji, že tato síla byla stvořena, abys ji užíval. Tento cit, někoho milovat, se může přitom vyjádřit. Všechno před tím je jako malé dítě, které neumí chodit, které ale musí chodit, a to je nemožné, nelogické.

Ivana: V dnešní době budete slyšet výmluvu. Církev zakazuje sex – kruté. To je tabu, o tom se nesmí mluvit. Ty žiješ v čistotě? Nechceš se snad stát řeholní sestrou? Jsi staromódní! Daří se ti dobře? Jsi nemocná? První reakce společnosti, když jí to řeknete, budou pro vás snad těžké. Proto: Když se k vám poprvé mluví o předmanželské čistotě, nešermujte kolem sebe s nějakými argumenty. Život je tím, co je silnější než každé vědění. Pozitivní zkušenosti jsou silnější než každé negativní vědění. Když tedy žijete v čistotě, kdo vám potom může říct, že to není dobré? Jste veselí, smějete se, můžete bez výčitek obejmout vašeho přítele. Bůh nestvořil nic, aby nám to mohl zakázat. Nestvořil nohy a neřekl, že je nemáš používat. Vše, co Bůh stvořil, má svůj čas, své určení pro naši spásu a sexualita je jedním z nejkrásnějších darů, které jsme dostali. A právě proto, že jsme se oba rozhodli pro osobní čistotu, nás Bůh obdaroval. Je nějaká větší odměna než to, že máme jeden druhého?

Modli se z celého srdce
Když jsme se poznali, nebo lépe řečeno den před tím, byla jsem na semináři „Duchovní obnova“ a řekla bych, že jsem byla zatrpklá vůči celému mužskému světu. Potkala jsem mnoho hochů, kteří mě pozvali, abych si s nimi vyšla. Poznala jsem je, zdáli se mi být dobří, chodili do kostela, byli ministranti. Ale když pochopili, co chci, jaký je můj cíl, byli všichni zase pryč – to mě zklamalo. Obrátila jsem se tam na jednoho kněze a řekla mu to. Řekla jsem, že se velice zlobím, a že mi Bůh zvláštním způsobem chce říct, že pro mě nikdo neexistuje. Bylo asi 19:20 hod a on řekl: „Maria Ti má být příkladem. Modlila ses k Panně Marii?“ Řekla jsem: „Ano, jasně. Před spaním trochu a tak.“ A on řekl: „Ivano, modli se celým srdcem. Modli se třikrát „Zdrávas“. Jedno za tvé studium, tvoji budoucí práci, druhé za čistotu tvého ducha, tvé duše, tvého těla a třetí za tvého budoucího přítele, milého, manžela. To netrvá dlouho. Modli se s vírou a obrať se na Pannu!“ A tak jsem se v této bezvýchodné situaci v slzách obrátila na Matku Boží! Modlila jsem se tyto tři „Zdrávasy“. To, co se mi stalo, nemusí se přirozeně stát každému, ne každý má stejný životní příběh – ale to bylo 11.07. a 12.07, kdy jsem potkala Philippa. Philipp a já jsme mluvili jako přátelé, líbil se mi, já jemu, přece však jsem se ptala: „Je snad jeden z těch, který zítra uteče?“ Když jsme se poprvé setkali u kávy, zpočátku jsem mu řekla o tom, že bych chtěla žít čistotu. Prakticky to vyšlo v prvních dvou, třech větách. Očekávala jsem reakci jako: „OK, zaplatím kafe a mizím.“ Avšak Philipp řekl: „To je docela normální. Já také!“

Philipp: U tohoto kafe jsme si sedm hodin podávali svědectví. Nedělali jsme si navzájem komplimenty, ale já jsem podával svědectví o tom, co jsem v životě prožil s Bohem a Ivana mi vyprávěla svoje svědectví. Stále jsem se modlil za partnerku, která by chtěla žít čistotu před manželstvím, která by chtěla mít hodně dětí a která má ty důležité morální hodnoty. Pro mě to bylo důležité.

Ivana: Mnozí si myslí, že čistota není slučitelná s moderní osobou. Já si ale myslím, že osoby, které žijí čistotu, jsou daleko vpředu. Nezůstali zpět, nenaletí nějakým hloupým trikům. Ale to vidí také lidé kolem nás. Dříve než jsme se poznali, byli jsme již přátelé. Já jsem byla blízko Ježíši a Philipp byl také přítelem Ježíše. Když jsme potom byli spolu, byl Ježíš uprostřed nás, vzali jsme ho do našeho vztahu. Jen díky tomu, o tom jsem přesvědčena, jsme dokázali dodržet předmanželskou čistotu. Znám dokonce lidi, kteří se spolu modlili, kteří ale nebyli rozhodnuti žít čistě a neměli žádný osobní vztah k Ježíši. Protože byli sami, upadli skrze pornografii do hříchu. Pokud ale všechno předáš Ježíši, v osobním vztahu s ním, nebudeš mít žádné problémy v předmanželské čistotě. Když jsme spolu chodili, naši přátelé a známí to viděli. Pracovala jsem teprve týden v jednom krámě a teprve jsem se seznámila s děvčaty. Philipp přišel, podal mi rychle sendvič, políbil mě a odešel. Ostýchavě jsem jedla sendvič a ta přítelkyně řekla: „Bože, vždyť vy spolu nespíte!“ Nebylo mi jasné, proč to pochopila skrze sendvič nebo z lehkého polibku, který jsem dostala. Byla jsem zmatená a ona řekla: „To se vidí, vy tak záříte!“ Když žijete čistotu, budou to jiní lidé vidět. Nemusíte to vyprávět! Chtěla bych děvčatům ještě něco říct, co je často u nás děvčat problémem. Když máme nějaký vztah, vyměňujeme často Ježíše za nejlepší přítelkyni. Místo abyste všechno vyprávěli Ježíši, říkáte to přítelkyni. Pro třetí osobu ve vztahu existuje místo a to je Ježíš sám. Všechno, co jsme řešili, naše spory, naše problémy, nesvěřovala jsem svým přítelkyním. Přirozeně, že mám své přítelkyně, se kterými o všem mluvím, také o Philippovi, ale naše intimní věci, naše spory, naše problémy, řeším osobně s Ježíšem, také Philipp je řeší s Ježíšem, a tak můžeme společně obstát. Docela prostě klást Bohu otázky: „Bože, jsem skutečně na vině? Chovala jsem se vůči Philippovi správně“. Také on to tak dělá.

Philipp: Ještě jedno poselství pro mladé. Osobní rozhodnutí pro čistotu před začátkem vztahu je to nejdůležitější ze všech těch předmanželských myšlenek. Měl jsem opět představu, když jsme započali náš vztah. Jsem ta jedna strana srdce a Ivana je ta druhá strana srdce. Když do tohoto spojení vstoupí hřích, když dovolíme, aby nás zlo mohlo kvůli našim hříchům zničit, pak vzniknou v tomto srdci, které je spojeno, díry. Nejen kvůli neřestem, ale také kvůli žárlivosti, kvůli nepřijetí toho druhého. Největší díra vzniká skrze hřích smilstva, když tyto díry neuzavíráme s Ježíšem. Mám problém se žárlivostí: Musel jsem to s Bohem vyjasnit. Docela jednoduše: Když přijde zlo, pak se toto manželství rychle rozpadá. Avšak když toto srdce chráníme a tento velký hřích smilstva nekonáme, když tyto díry spolu s Bohem čistíme, potom je toto srdce z masa mnohem silnější. Tato představa mi také pomohla, rozhodnout se znovu pro čistotu.

Ivana: Neexistuje krásnější pocit na světě, větší úspěch pro člověka než jít s Ježíšem a vidět, že máš ve více etapách svého života úspěch. Jsem přesvědčena, že je zde hodně Španělů, kteří vyhráli mistrovství světa. Je to nádherný pocit, tak něco vyhrát. Za čtyři roky se musíte opět snažit právě tak jako my v našem manželství. Ale ten pocit, který máte, když vycházíte z kostela, to je ten nejkrásnější pocit na světě.

Philipp: Víte, nejkrásnější je, když se rozhodnete následovat Ježíše, když ho přijmete jako toho, které byste chtěli následovat. Během svědectví říkala Ivana tuto modlitbu:
„Bože, chtěla bych s Tebou žít a přináším ti nyní moje rozhodnutí. Ano, Pane, chtěla bych být jako Ty a jako Tvoje Matka. Chtěla bych žít čistě. Budeš mi ukazovat moji cestu a moje poslání k čistotě buď v řeholním životě, nebo v manželství. Amen“.

Herold Seines KommensSdílet

Související články:
Rajhrad přivítal nové členy SČS (15.06.2021)
Příprava na vstup do SČS (25.04.2021)
Mučednice čistoty- blah. Terezie Bracco (29.08.2016)
15 důvodů, proč chlapci chtějí žít v čistotě až do svatby (10.08.2016)
SDM Krakov - bl.Karolína Kózková (05.08.2016)
Isabela Camposová - mučednice čistoty (04.10.2015)
Panna až do manželství (08.08.2015)
Soužití na divoko aneb proč spolu před svatbou nebydlet a nespat (21.05.2015)
Mluvit jasně o otázkách sexu (18.10.2014)
Zpověď pornoherečky (17.04.2013)
Nesezdané soužití? A proč jako ne?? (13.03.2013)
Stojí za to počkat (06.02.2013)
Kam až můžem zajít před manželstvím? (19.11.2012)
Týká se PÚ, PCH a PM také vás? (26.10.2012)
Stop pornografii (26.09.2012)
Co mi dává SČS - Společenství čistých srdcí (22.07.2012)
Webová stránka Zdravysex.sk (25.06.2012)
Řeč lásky (16.05.2012)
Ctnost čistoty (01.04.2012)
Ukažte mi jednu šťastnou prostitutku (05.03.2012)
Máme novou mučednici čistoty (27.02.2012)
EXIT 316 MISE (17.12.2011)
Dva roky, osm měsíců a jedenáct dní se stříbrným prstýnkem (09.12.2011)
Význam manželství (20.09.2011)
Ano, mluvme klidně o lásce a o čistotě (13.09.2011)
Obřad na přijetí do společenství čistých srdcí (23.05.2011)
Nenáboženské důvody proti předmanželskému sexu (04.04.2011)
Předmanželská zdrženlivost je pro manželství výhodou (16.02.2011)
Děvčata (30.01.2011)
Antikoncepce - podceňované zlo (06.10.2010)
Zajímavý film o Marii Goretti (06.09.2010)
Není o co stát (?) (29.07.2010)
S odvahou proti proudu (15.05.2010)
Hlasujte v anketě (25.03.2010)
Náboženská morálka a potraty (15.03.2010)
Jako Marie Magdalena (23.02.2010)
Svědectví proti pornografii (18.11.2009)
Anka Kolesárová (28.07.2009)
Kam až můžu před manželstvím zajít (13.07.2009)
Vnitřní čistota (04.11.2008)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 05. 04. 2012 | 6927 přečtení
Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek


Důležité kontakty:
P. Marek Dunda koordinátor SČS, marek@fatym.com
P. Vilém Štěpán, villelmus@seznam.cz, spoluzakladatel iniciativy SČS přijímá do SČS s přesahem za hranice ČR zvlášť Medžugorje.
Tisková mluvčí SČS Jana Julinková (roz. Brabcová)
zástupkyně tiskové mluvčí, na kterou je možné směřovat dotazy:
Anna Bekárková annabekarkova@gmail.com tel.: 736 522 818

phpRS PHP MySQL Apache
Tento web běží na upraveném redakčním systému phpRS.

Vyhledávání
Ubytování v České KanaděKomorníkUbytování KunžakChata rybníkaUbytování větších skupinChata KomorníkChata Jižní ČechyPenzion skupinyChata Česká KanadaPenzion Česká KanadaUbytování StrmilovRybařeníChata na Samotě

Přihlásit se (upravit nastavení)
Zapomenutí hesla
Zrušení účtu

Odhlášení

Registrace nového čtenáře